מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות מגדירה את האופן שבו אתר HolyClock.com אוסף, משתמש וחושף מידע שנאסף ממשתמשים (להלן: "משתמש", "גולש") באתר www.holyclock.com (להלן: "האתר"). מדיניות פרטיות זו חלה על אתר האינטרנט וכל השירותים והמוצרים הניתנים ע"י HolyClock.com.

מידע אישי מזהה

האתר עשוי לאסוף מידע אישי מזהה מגולשים במגוון דרכים, כולל אך לא רק, כאשר גולש מבקר באתר, נרשם לאתר, מבצע הזמנה ועושה שימוש בשירותים, מאפיינים, או משאבים אחרים הזמינים באתר. גולשים עשויים להתבקש, לפי הצורך, להזין פרטים כגון: שם, כתובת האימייל, מספר הטלפון, שפת ממשק רצויה, וכו'. עם זאת, גולשים יכולים לבקר באתר באופן אנונימי. אנו אוספים מידע אישי מזהה מגולשים רק במידה והם מספקים לנו אותו בצורה רצונית. גולש יכול לבחור שלא לספק לנו מידע מזהה אישי, אולם חווית השימוש באתר עלולה להיפגע, ושימוש בתכונות מתקדמות באתר עלול להימנע ממנו.

מידע אישי לא-מזהה

אנו עשויים לאסוף מידע אישי לא-מזהה עבור גולשים כאשר הם באים במגע עם האתר. מידע אישי לא-מזהה עשוי לכלול את: מיקום הגולש, פרטי הדפדפן, סוג המחשב, מערכת ההפעלה, אמצעי החיבור של הגולש אל האתר, ומידע לא-מזהה נוסף שניתן לאסוף עבור הגולש.

הטמעת השירות באתרך

במסגרת הטמעת השירות באתרך, אנו עשויים לאסוף מידע אישי לא-מזהה מהגולשים באתרך. אנו רשאים להציג מידע קבוצתי לא-מזהה שנאסף ולעשות בו כל שימוש במסגרת השירות שאנו מספקים. האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך להשתמש במידע שנאסף גם עבור אתרים שהפסיקו את הטמעת השירות.

שימוש בעוגיות

האתר עשוי לעשות שימוש בעוגיות ("Cookies") כדי להעצים את חווית המשתמש. הדפדפן בו משתמש הגולש עשוי לאחסן קבצי עוגיות בדיסק הקשיח לצורך שמירת רשומות ומעקב אחר מידע. המשתמש יכול להגדיר את הדפדפן שלו שלא יקבל או ישמור עוגיות, או לקבל התראה כאשר נשלחות עוגיות, אולם במקרה זה חלקים מסויימים באתר עלולים שלא לתפקד בצורה מלאה.

השימוש שנעשה במידע שנאסף

האתר אוסף מידע אישי מזהה ומשתמש בו למטרות הבאות:


אבטחת מידע

אנו מאמצים נהלי איסוף, אחסון ועיבוד מידע הולמים ואמצעי אבטחה כדי להתגונן מפני גישה, שינוי, חשיפה או מחיקה לא מורשים של המידע האישי שלך, כתובת אימייל, סיסמא, פרטי הזמנות ומידע אחר השמור באתר.

שיתוף מידע אישי

אנו לא מוכרים, סוחרים או משכירים מידע מזהה אישי של גולשים עם צד שלישי. אנו עשויים לשתף מידע קבוצתי-דמוגרפי שאינו מקושר למידע מזהה אישי של גולשים ומשתמשים, עם שותפים עסקיים, מפרסמים וגורמים שאנו סומכים עליהם, למטרות המתוארות לעיל.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. כאשר נעשה זאת, נעדכן את תאריך העדכון בתחתית העמוד. אנו מעודדים משתמשים לבקר בעמוד זה מעת לעת ולבדוק שינויים על מנת להישאר מעודכנים בדרכים בהן אנו נוקטים כדי להגן על המידע האישי שנאסף. אתה מודע ומסכים לכך שזו אחריותך הבלעדית לבחון את מדיניות הפרטיות לעיתים להיות מודע לשינויים בה.

קבלת תנאים אלה

בשימוש באתר ובשירותים שהוא מספק, אתה מאשר את הסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים למדיניות זו, אנא חדל להשתמש באתר ובשירותיו. המשך שימוש באתר ובשירותיו לאחר עדכון המדיניות תהווה את הסכמתך לשינויים.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, דרכי הפעולה של האתר או ההתנהלות שלך מול האתר, אנא צור קשר.

עודכן 4 יוני 2012