רבנים, מה הם חושבים על השירות?

רבנים, מה הם חושבים על השירות?

לעיתים אנו נשאלים מה דעתם של רבנים על השירות שלנו, והאם בכלל יש צורך הלכתי לסגור אתרי אינטרנט בשבת. החלטנו לקבץ מספר פסקי הלכה בנושא הפעלת אתרי אינטרנט בשבת.

מהם האיסורים בהפעלת אתר אינטרנט בשבת?

 1. איסור מקח וממכר בשבת
 2. הנאה ממעשה שבת / שכר שבת
 3. לפני עיוור לא תתן מכשול וסיוע לעוברי עבירה
 4. מראית עין / זילותא דשבת


כיצד רבנים פסקו בנושא?

הרב יונה מצגר
"וכבר הורו שאר רבני קשישאי בארץ ישראל ומהם מרן הגאון הרי"ש אלישיב שליט"א והגאון הר"ח קנייבסקי שליט"א, לאסור הפעלת אתר אינטרנט בערב שבת באופן שיפעל מעצמו, ואין לנו להתיר במקום גדולים. לכן להלכה: אין להפעיל אתר למסחר אלקטרוני מערב שבת באופן שיאפשר ביצוע פעולות קניה ומכירה בשבת".

הרב שלמה אישון
"ראוי להמנע מלאפשר ביצוע עסקאות באתר אינטרנט בשבת."

הרב משה ליב הכהן הלברשטט
 1. "הרוצה לכבד את השבת ולצאת ידי כל הדעות יסגור את האתר בשבת על פי זמני השבת במדינתו, ואף יתקין את תוכנת המחשב שסוגרת את האתר לכל מדינה ע"פ זמני השבת במקומה.
 2. המיקל ומשאיר את האתר פתוח בשבת יש לו על מי לסמוך בין אם משתמשי האתר גויים ובין אם הם יהודים, אולם ראוי ונכון לסגור את האתר במקרה שיש יסוד סביר להניח שיהודים מחללי שבת יגלשו לאתר.
 3. אפשרות נוספת היא להשכיר את האתר לנכרי לשבתות, כאשר הרווחים הם של הנכרי ומתוכם הוא ישלם שכירות לישראל.
 4. אין הבדל לענין זה בין השארת אתר אינטרנט מסחרי פתוח לבין השארת פרסומות המפנים גולשים לאתר.
 5. במקרה שמשאיר את האתר פתוח בשבת, ראוי שיציין בתנאי האתר שהעיסקה לא חלה בשבת אלא עם תחילת יום העסקים הבא, כדי להמנע מחשש מקח וממכר בשבת לכל הדעות.
 6. במקרה של אתר שאיננו מוכר מוצרים אלא מספק מידע תמורת תשלום, יש סיבה נוספת מדוע ראוי להחמיר ולא להשאירו פתוח בשבת, משום שיתכן שיש בזה משום שכר שבת, אלא אם כן מדובר במנוי לתקופה ממושכת שאז זה יהיה מותר משום שזה בהבלעה.
 7. במקרה שידוע שהאתר שייך ליהודי שומר תורה ומצוות, זו סיבה נוספת שראוי לסגור את האתר בשבת, ואם הוא מיקל ומשאיר את האתר פתוח, כדאי שיציין במקום בולט באתר שהעיסקאות אינן חלות בשבת אלא עם תחילת יום העסקים הבא, כדי להמנע מחשש חילול השם שיאמרו שהוא עושה עסקים בשבת."אם ידועים לכם פסקי הלכה נוספים בנושא סגירת אתרי אינטרנט בשבת, אנא שלחו לנו אותם ואנו נוסיפם למאמר!