הודעות ועדכונים

החלטנו להעשיר את הבלוג ולהביא מאמר מאת אסא קיסר שהתפרסם באתר ynet בתאריך 28/01/2015. המאמר מערער את יסודות הכשרות בעידן המודרני, מסביר כיצד הכשרות החלה את דרכה ומתי קיבל האדם היתר לאכול בשר, ומדוע פני הדברים שונים היום ודורשים חשיבה מחדש, והאם בכלל ניתן לתת הכשר לבשר תעשייתי.


מאמר מאת אסא קיסר

גדלתי בבית דתי וצמחוני - דור שלישי לדתיים צמחונים, כך שהשילוב בין יהדות לצמחונות מלווה אותי כל חיי. אני זוכר היטב כיצד נאלצנו להתאים היבטים שונים של הפולקלור היהודי אל אורח חיינו. למשל, בזמירות השבת שינינו את מילות הפיוט "מה ידידות מנוחתך" כדי שיתאימו לשולחן השבת הצמחוני. במקום "מבעוד יום מוכנים תרנגולים מפוטמים", נהגנו לשיר: "מבעוד יום מוכנות הביצים שבחמין".

באותה העת הייתה הצמחונות עניין חריג בחברה הישראלית, לא כל שכן כשמדובר בציבור דתי. כיום אני ובני ביתי מנהלים בית דתי וטבעוני, כי פשוט אין ברירה אחרת.

הקריאה לטבעונות היא למעשה פועל מחייב של התעשייה: גריסת אפרוחים זכרים למוות, קיטום מקורם ללא הרדמה, חשמול תרנגולים למוות, "השבחה גנטית" - שיטת גדילה של עופות שיצרה עיוותים פיזיולוגיים בגופם, עגלים הכלואים בכלובים צרים כדי לשמור על בשרם רך, הפרדת עגלים בשעת הלידה מאמם וכיוצא באלה - הם פניה של התעשייה.

לא טבעוניים? אתם עוברים על איסורי כשרות

"צער בעלי חיים" הוא איסור חמור מדאורייתא. בתקופת התנ"ך לא היה צער בעלי חיים, שכן לא הייתה תעשייה, ולא היה צער גם לא בחליבה. העגל הנולד היה יונק מבלי שהופרד מאמו. אבל המציאות ברפתות כיום היא שהעגל מופרד מאמו מרגע לידתו, ומקבל תחליפי חלב. הסיבה לבהילות ההפרדה היא כדי למנוע מצב שבו העגל יינוק חלב המיועד לצרכי תעשייה.

בתקופת התנ"ך גם לא היו כלובי סוללה (כלובים מתכת צרים שאליהם נדחסות התרנגולות), ומי שרצה לאכול ביצים היה מחפש בחוץ, בשדה. כך שנושא הכשרות לא מהווה בעיה למי שטבעוני - אלא למי שאינו טבעוני.

הרב יוסף חיים כותב בספרו "בן איש חי - הלכות": "כל עוף ובהמה אם ישחטו אחרת לפניה תצטמק ריאה שלה מחמת הפחד, וקיימא לן ריאה שצמקה כולה ואפילו רובה מחמת בני אדם שהפחידוה כגון ששחטו אחרת לפניה וכיוצא בזה, הרי זו טרפה". באותה הלכה מוסיף הרב ואומר שיש בכך גם איסור צער בעלי חיים, ולכן צריך שיתרחקו מאצל השוחט באופן שלא יראו התרנגולים את השחיטה.

השחיטה היום בתעשייה עוברת על איסור צער בעלי חיים, שכן כל עוף ובהמה יודע ומבין שהולך הוא לשחיטה עוד טרם מגיע זמנו. לפני כעשרים שנה הגיע לישיבה שבה למדתי פוסק שברבות הימים הפך לרב הראשי לישראל, ומסר שיעור בהלכה. לאחריו הסיעו אותו לירושלים, ואני התלוויתי לנסיעה. הצגתי בפני הרב את ההלכה של הרב יוסף חיים, ושאלתיו "איך לא חוששים לכך?" הוא ענה לי בזו הלשון: "שאלת שאלה יפה וטובה, ואין לי תשובה לכך".

קניית מוצרים מן החי, מעודדת את התעשייה

תיעוד המציאות בתעשייה מציב אותנו מול עברות חמורות מהתורה, מה שהעלה לשיח הציבורי והדתי את שאלת תוקף הכשרות: הכיצד תיתכן כשרות למוצר שמעורב בו צער בעלי חיים? אנו מורגלים להסתכל על גוף הדבר, ולא על דרך ייצורו, בעוד שדרך הייצור היא שאוסרת אותו לאכילה.

השאלה המתבקשת היא האם מותר לשתות חלב כשר שנחלב תוך איסור תורה של "צער בעלי חיים"? האם מותר לאכול ביצים "כשרות" שהוטלו תוך התעללות קשה בתרנגולות? והתשובה מחייבת אותנו התבוננות פנימית בהגינות וביושרה - כמובן שלא. על פי ההלכה אסור לנו לרכוש בשר, ביצים וחלב שמקורם בתעשייה.

"וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל" היא מצוות לא-תעשה, הכוללת בתוכה איסור לסייע לאדם להמשיך ולעבור עבירה. כך נפסק להלכה, ואין מי מהפוסקים שסובר אחרת. ולכן האיסור הוודאי והמוחלט הוא בקניית מוצרים מן החי, כי עצם הרכישה תומכת בשיטת הגידול של התעשייה, ומקיימת את המשך האיסור על "צער בעלי החיים". מי שיש יראת שמיים בלבו, אינו יכול להיות שותף פעיל לאיסור תורה.

הסברה שכל היקום, לרבות בעלי החיים, תכליתם עבור האדם – שגויה בפרשנותה. הרמב"ם מבאר: "הגם שהכוכבים מאירים, זאת הודעה על טבעו של כוכב... ולא על תכליתו". הדעה הנכונה בהתאם לאמונות התורה, היא "שאין להאמין" שכּל הנמצאים הם בשביל מציאות האדם, אלא שהנמצאים מכוונים לעצמם ולא בשביל דבר אחר (רמב"ם, מורה נבוכים, חלק שלישי, י"ב).

העתיד כבר כאן

יש לזכור גם כי לאדם הראשון לא הותר הבשר לאכילה. היתר אכילת הבשר (היתר, ולא ציווי) ניתן בעקבות חטאם של בני דור המבול בימי נח, על רקע הידרדרותם מבחינה מוסרית. על היתר זה אומר הרב אברבנאל "שנאסר הבשר לאדם מפני שלמותו, והותר לנח ובניו מפני רשעת טבעם". הרב יוסף אלבו כותב שההיתר לאחר המבול הוא היתר מבוזה לאדם המקולקל, "שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, כמו שהתירה להם יפת תואר ועל זה הדרך". כוונתו היא שהיתר "אשת יפת תואר", לפיו ניתן היה לחטוף אישה משדה הקרב - הוא היתר בזוי.

העבר והעתיד בספר בראשית וחזון אחרית הימים, מוצגים במקרא כאידיאל של טבעונות. בניגוד לכך, עולמנו דורש תיקון. הכול שאלה של עיתוי: האם הגיע הזמן שבו הציבור מוכן לכך, או לא? הרב קוק כתב באופן דומה את "חזון הצמחונות והשלום", ואמר שזה יקרה בעתיד לבוא. ואני שואל: מתי יבוא "העתיד לבוא"?

השכל מכריח אותי לחשוב כך: כאשר יהיה לב שומע, וכאשר הטבעונות לא תהיה מנת חלקו של היחיד השונה והחריג, כי אם מנת חלקם של הרבים – נוכל לאמר שהעתיד כבר כאן. ישראל כיום נמצאת במקום הראשון בעולם (באחוזים) במספר הטבעונים והצמחוניים. נתון זה גורם לי להאמין שאולי-אולי העתיד כבר כאן.המאמר נכתב ע"י אסא קיסר והתפרסם באתר ynet בתאריך 28/01/2015. כל הזכויות שמורות להם.

לעיתים אנו נשאלים מה דעתם של רבנים על השירות שלנו, והאם בכלל יש צורך הלכתי לסגור אתרי אינטרנט בשבת. החלטנו לקבץ מספר פסקי הלכה בנושא הפעלת אתרי אינטרנט בשבת.

מהם האיסורים בהפעלת אתר אינטרנט בשבת?

 1. איסור מקח וממכר בשבת
 2. הנאה ממעשה שבת / שכר שבת
 3. לפני עיוור לא תתן מכשול וסיוע לעוברי עבירה
 4. מראית עין / זילותא דשבת


כיצד רבנים פסקו בנושא?

הרב יונה מצגר
"וכבר הורו שאר רבני קשישאי בארץ ישראל ומהם מרן הגאון הרי"ש אלישיב שליט"א והגאון הר"ח קנייבסקי שליט"א, לאסור הפעלת אתר אינטרנט בערב שבת באופן שיפעל מעצמו, ואין לנו להתיר במקום גדולים. לכן להלכה: אין להפעיל אתר למסחר אלקטרוני מערב שבת באופן שיאפשר ביצוע פעולות קניה ומכירה בשבת".

הרב שלמה אישון
"ראוי להמנע מלאפשר ביצוע עסקאות באתר אינטרנט בשבת."

הרב משה ליב הכהן הלברשטט
 1. "הרוצה לכבד את השבת ולצאת ידי כל הדעות יסגור את האתר בשבת על פי זמני השבת במדינתו, ואף יתקין את תוכנת המחשב שסוגרת את האתר לכל מדינה ע"פ זמני השבת במקומה.
 2. המיקל ומשאיר את האתר פתוח בשבת יש לו על מי לסמוך בין אם משתמשי האתר גויים ובין אם הם יהודים, אולם ראוי ונכון לסגור את האתר במקרה שיש יסוד סביר להניח שיהודים מחללי שבת יגלשו לאתר.
 3. אפשרות נוספת היא להשכיר את האתר לנכרי לשבתות, כאשר הרווחים הם של הנכרי ומתוכם הוא ישלם שכירות לישראל.
 4. אין הבדל לענין זה בין השארת אתר אינטרנט מסחרי פתוח לבין השארת פרסומות המפנים גולשים לאתר.
 5. במקרה שמשאיר את האתר פתוח בשבת, ראוי שיציין בתנאי האתר שהעיסקה לא חלה בשבת אלא עם תחילת יום העסקים הבא, כדי להמנע מחשש מקח וממכר בשבת לכל הדעות.
 6. במקרה של אתר שאיננו מוכר מוצרים אלא מספק מידע תמורת תשלום, יש סיבה נוספת מדוע ראוי להחמיר ולא להשאירו פתוח בשבת, משום שיתכן שיש בזה משום שכר שבת, אלא אם כן מדובר במנוי לתקופה ממושכת שאז זה יהיה מותר משום שזה בהבלעה.
 7. במקרה שידוע שהאתר שייך ליהודי שומר תורה ומצוות, זו סיבה נוספת שראוי לסגור את האתר בשבת, ואם הוא מיקל ומשאיר את האתר פתוח, כדאי שיציין במקום בולט באתר שהעיסקאות אינן חלות בשבת אלא עם תחילת יום העסקים הבא, כדי להמנע מחשש חילול השם שיאמרו שהוא עושה עסקים בשבת."אם ידועים לכם פסקי הלכה נוספים בנושא סגירת אתרי אינטרנט בשבת, אנא שלחו לנו אותם ואנו נוסיפם למאמר!

הוספנו הוראות הטמעה של השירות עבור אתרים מבוססי מערכת 022. אם ברשותכם אתר שמאוחסן בשירות 022, תוכלו כעת להטמיע את השירות שלנו בקלות וללא צורך בידע טכני כלשהו!

תודה רבה לנועם שעשה עבורנו את מרבית העבודה, ופשוט שלח לנו את הוראות ההטמעה כדי שנוכל לפרסם את המדריך!

להוראות ההטמעה, לחצו על "מידע" בתפריט העליון, ולאחר מכך בחרו את לשונית "הוראות הטמעה".

אם אתם זקוקים להוראות הטמעה למערכות נוספות, אנא ספרו לנו על זה!

הוספנו הוראות הטמעה של השירות עבור אתרים מבוססי מערכות Livecity ו-2all. תודה לקרן ולאסתר שאפשרו לנו גישה לממשקי הניהול של מערכות אלה כדי שנוכל לכתוב את ההוראות!

אם ברשותכם אתר שמאוחסן בשירותים אלה, תוכלו כעת להטמיע את השירות שלנו בקלות וללא צורך בידע טכני כלשהו!

להוראות ההטמעה, לחצו על "מידע" בתפריט העליון, ולאחר מכך בחרו את לשונית "הוראות הטמעה".

אם אתם זקוקים להוראות הטמעה למערכות נוספות, אנא ספרו לנו על זה!

אנו שמחים לבשר על תמיכה באתרים מאובטחים בפרוטוקול SSL!

עד היום, גלישה בדפים מאובטחים שהטמיעו את הקוד שלנו הקפיצה התרעה בחלק מהדפדפנים. כתוצאה מכך, בעלי אתרים נמנעו מלהשתמש בשירות שלנו בדפים המאובטחים, ולעיתים אף באתר כולו!

לשמחתנו המצב הבעייתי הזה הגיע אל קיצו. כאמור השירות תומך כעת באופן מלא בדפים מאובטחים, כך שהדפדפנים לא יתריעו על בעיית אבטחה ולא יפחידו את הגולשים שלכם.

התמיכה בדפים מאובטחים קיימת במסלול פרימיום בלבד. אם רכשתם מנוי פרימיום או שהנכם עדיין בתקופת ההתנסות, תוכלו ליהנות מהתמיכה החדשה. כל שעליכם לעשות הוא לעדכן את קוד ההטמעה דרך ממשק הניהול שלכם. אם אתם במסלול החינמי, דפים מאובטחים לא ייסגרו והתו שמאשר שאתרכם שומר שבת לא יופיע.